EU tvining projekat    Podr  ka daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru PIFC

EU tvining projekat “Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)”

14. mart 2018

Evropska unija je danas zvanično predstavila dvogodišnji tvining projekat vredan 2 miliona evra, koji će omogućiti prenos najboljih praksi, iskustava i stručnog znanja između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije, a u skladu sa usaglašavanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU. 

opširnije>
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31