Evropska unija pomaze dalji razvoj upravljanja hemikalijama u Srbiji

16. decembar 2015,

Svečanost povodom početka tvining projekta Evropske unije “Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji” održana je u Palati Srbija. Učesnicima su se obratili g-đa Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, vođa projekta države korisnice, Nj.E. g-din Johanes Ajgner, ambasador Republike Austrije u Srbiji (očekuje se potvrda), g-din Ričard Maša, šef III sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, g-đa Mateja Norčić Štamcar, otpravnica poslova ambasade Republike Slovenije u Srbiji, g-din Alojz Grabner, direktor Ureda za hemikalije Republike Slovenije, vođa projekta države članice, g-din Georg Rebernig, direktor Agencije za životnu sredinu Austrije, mlađi vođa projekta države članice.

Glavni cilj ovog projekta jeste da pomogne Srbiji da ispuni zahteve pravnih tekovina Evropske unije u domenu životne sredine i zdravlja ljudi kroz institucionalnu izgradnju i dalje unapređenje kapaciteta. Projekat podrške Evropske unije omogućava upoznavanje i deljenje najboljih praksi koje su u vezi sa relevantnim propisima Unije, a sve u cilju daljeg razvoja upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Srbiji. Valjano upravljanje hemikalijama nastoji da omogući ekonomski rast, da promoviše inovacije i omogući visok nivo zaštite zdravlja i životne sredine.

Državna uprava Srbije jeste direktan korisnik projektnih aktivnosti i stoga će jedan od rezultata projekta biti ojačani profesionalni kapaciteti zaposlenih kako bi se omogućilo adekvatno i efektivno sprovođenje pravnih tekovina Unije nakon pristupanja EU, čime će se ujedno osigurati održivost projektnih rezultata. Ipak, uticaj projekta biće dalekosežniji; ishodi projekta će poboljšati poslovno okruženje i kapacitet domaćih kompanija da obezbede konkurentnost na tržištu Evropske unije, projekat će pomoći postizanju višeg nivoa zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, a time će i javnost, odnosno građane Srbije učiniti krajnjim korisnicima podrške koju Unija pruža kroz ovaj projekat.
Upravljanje hemikalijama u Srbiji je zasnovano na principima relavantnih pravnih tekovina Evropske unije. Uspostavljanje sistema upravljanja hemikalijama je već bilo pomognuto od strane Evropske unije, kroz programsku šemu IPA pomoći 2008. Zahvaljujući dobrim rezultatima, ovaj projekat je nastavak saradnje i obuhvata aktivnosti u cilju unapređenja pravnog okvira za upravljanje biocidnim proizvodima, administrativnih praksi u upravljanju hemikalijama, profesionalnih kapaciteta, kompetencija i veština zaposlenih u nadležnom ministarstvu. U težnji da ostvare ovaj cilj, slovenačko Ministarstvo zdravlja/Ured za hemikalije i Agencija za životnu sredinu Austrije pomoći će Ministarstvom poljoprivrede i životne sredine Republike Srbije i kroz zajednički rad podeliti stručna znanja sa institucijom koja je neposredni korisnik projekta.

Projektne aktivnosti sprovode se u periodu od septembra 2015. do septembra 2017. godine, uz ukupan budžet od 1 000 000 evra, od čega se 950 000 evra finansira iz fondova Evropske unije, dok Srbija kofinansira projekat do iznosa od 50 000 evra.