EU tvining projekat “Dalje jacanje kapaciteta u oblasti sredstava za zastitu bilja i rezidua pesticida u Republici Srbiji”

26. april 2017,

Danas je svečano predstavljen tvining projekat “Dalje jačanje kapaciteta u oblasti sredstava za zaštitu bilja i rezidua pesticida u Republici Srbiji”, koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Korisnik ovog projekta je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Projekat sprovodi Sektor za regulaciju hemikalija (CRD), Izvršna agencija za zdravlje i bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva u partnerstvu sa Centralnim institutom za nadzor i testiranje u poljoprivredi Republike Češke i u bliskoj saradnji sa stručnjacima iz Slovenije i Hrvatske. Korisnik je Uprava za zaštitu bilja (UZB) Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS) Republike Srbije. Ugovorno telo, zaduženo za praćenje sprovođenja projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstva finansija Republike Srbije. Projekat se sprovodi u sistemu decentralizovanog upravljanja sredstvima Evropske unije.

Opšti cilj projekta je da se osigura zaštita zdravlja ljudi, životne sredine i potrošača u Republici Srbiji.
Da bi se ostvarila merila projekta i prenele dobre prakse i iskustva iz Evropske unije, relevantne institucije država članica koje sprovode projekat će pomoći institucijama Republike Srbije u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti sredstava za zaštitu bilja i rezidua pesticida. Cilj je da se proces registracije sredstava za zaštitu bilja usaglasi sa zakonodavnim okvirom Evropske unije.

Kroz specijalizovane obuke za zaposlene u Upravi za zaštitu bilja i zaposlene iz izabranih institucija (fakulteta i instituta) koje će biti odgovorne za naučnu procenu dosijea o sredstvima za zaštitu bilja na nacionalnom nivou, projekat će doprineti podizanju institucionalnih kapaciteta institucija Republike Srbije. Projekat će takođe doprineti transparentnosti sistema u smislu da će informacije o sredstvima za zaštitu bilja i reziduama pesticida biti dostupne ne samo ključnim zainteresovanim stranama, nego i opštoj javnosti, doprinoseći na taj način održivosti projektnih rezultata.

Od početka sprovođenja projekta ostvaren je značajan napredak ka postizanju postavljenih merila i obaveznih rezultata projekta. Eksperti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Češke Republike, Slovenije i Hrvatske su sa srpskim stručnjacima iz Uprave za zaštitu bilja i izabranih instituta i fakulteta radili na proceni više od 500 izvora aktivnih supstanci koje sadrže sredstva za zaštitu bilja odobrena na tržištu Republike Srbije. Time je postignuta evaluacija prve od četiri grupe aktivnih supstanci koje treba izvršiti pre nego što se sredstva za zaštitu bilja odobrena u Srbiji mogu smatrati usaglašenim sa pravilima i procedurama Evropske unije.

Tvining projekat sa budžetom od okvirno 900.000 evra počeo je u oktobru 2016. i biće sproveden u periodu od 18 meseci.