Krecemo u izradu nacrta Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu

20. april 2021,

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović rekla je danas da je izrada Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu strateški značajna za Srbiju i da uz usvajanje četiri zakona u rudarstvu i energetici država kreće u potpuno drugačiju energetsku politiku.

„Važno je da budemo što efikasniji i molim i članove radne grupe i konsultanta da nacrt Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu imamo mnogo pre decembra. Ministarstvo je tu da zajedno sa konsultantima radimo danonoćno kako bi ovaj, strateški značajan, dokument imali što pre. Želim i da vas informišem da će danas u Skupštini biti usvojena četiri zakona u rudrastvu i energetici, koji predstavljaju prekretnicu u našem energetskom sektoru. Pored toga, krećemo u izradu Strategije razvoja energetike, usvojen je i Zakon o klimatskim promenama kao i Strategija niskougljeničnog razvoja i sve su to važni koraci ka novoj eneretskoj politici države“, rekla je Mihajlovićeva, koja je predsedavala danas prvim sastankom Upravnog odbora projekta „Dalji razvoj kapaciteta za energetsko planiranje“. U okviru ovog projekta biće izrađen nacrt Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu za period 2021 – 2030 godine (INEKP), sa vizijom do 2050. godine.

Integrisanim nacionalnim energetskim i klimatskim planom definisaće se ciljevi povećanja energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2030. godinu, a takođe i politike i mere za njihovo ispunjavanje, u skladu sa opredeljenjem Republike Srbije ka zelenijoj i čistijoj energetici.

Pomoćnik ministra finansija u Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Marko Jovanović, istakao je značaj pretpristupne pomoći EU i da su njeni rezultati evidentni u mnogim oblastima, a upravo ekološko - energetski projekti poput ovog, najbolje oslikavaju značaj te pomoći za kvalitet života građana. Glavni cilj projekta, vrednog 900.000 evra, koji je finansiran od strane Evropske unije kroz program IPA 2017, je unapređenje regulatornog okvira za energetsku politiku i usklađivanje sa zahtevima energetske zajednice i pravnih tekovina Evropske unije, koji će doprineti integraciji energetskih i klimatskih ciljeva, naveo je Jovanović.

Ovaj važan strateški dokument koji usklađuje i integriše energetske i klimatske ciljeve, radi se kroz projekat koji kroz indirektno upravljanje finansira Evropska unija (IPA), za koji je ugovor sa izvođačem iz Grčke, potpisan u februaru 2021. godine. Projektom je, između ostalog, predviđeno sprovođenje javnih konsultacija i konsultacija sa Energetskom zajednicom, izrada i usvajanje Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, i usvajanje INEKP-a od strane Vlade Srbije.