Prijava nepravilnosti

Nepravilnost jeste svako kršenje neke odredbe propisanih pravila i ugovora, koje je posledica postupka ili propusta lica zaposlenih u telima u sistemu za decentralizovano upravljanje programima pretpristupne pomoći EU, ugovarača, krajnjih korisnika i krajnjih primalaca, a koje kao posledicu ima, ili bi moglo imati, opterećenje budžeta Evropske unije neopravdanim troškom.

Državni službenik, zaposleni ili treće lice dužni su da prijave svako odstupanje, nedoslednost ili kršenje propisa koje predstavlja nepravilnost ili izaziva osnovanu sumnju da je došlo do prevare, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namerno ili iz nehata.

Protiv državnog službenika, zaposlenog ili trećeg lica koje prijavi nepravilnost u toku sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU ne može se pokrenuti disciplinski postupak, doneti rešenje o prestanku radnog odnosa ili otkaz ugovora o radu, niti preduzeti bilo koja mera koja negativno utiče na radno-pravni status po osnovu podnete prijave o nepravilnosti.

Identitet državnog službenika, zaposlenog ili trećeg lica koje prijavi sumnju na nepravilnost čuva se u tajnosti, u skladu sa propisima.

Gde prijaviti nepravilnost?

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prevaru u upravljanju i sprovođenju, odnosno nepravilnosti ili prevare u korišćenju EU sredstava mogu se prijaviti na imejl adrese:

cfcu.nepravilnosti@mfin.gov.rs
ipa.nepravilnosti@mfin.gov.rs

ili poštom na sledeće adrese:

Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, Sremska 3-5, 11000 Beograd;

Ministarstvo finansija, Sektor za upravljanje fondovima EU, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd;

ili direktno na imejl adresu Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF)
olaf-courrier@ec.europa.eu

 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 26 27 28
29 31