Tvining je instrument za izgradnju kapaciteta institucija koji je razvila Evropska komisija, a koji se zasniva na partnerskoj saradnji državnih uprava zemalja članica EU i zemlje korisnice radi ostvarenja obaveznih rezultata koji su dogovoreni zajedno sa Komisijom.

Tvining je nastao na inicijativu Evropske komisije 1998. godine u kontekstu pripreme za proširenje Evropske unije. Osmišljen je kao instrument za saradnju državnih administracija kako bi se pomoglo zemljama kandidatima u jačanju kapaciteta državne uprave i pravosuđa za primenu evropskih propisa kada postanu članice Evropske unije. On je ostao značajan pretpristupni instrument koji je sada dostupan svim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima koje koriste Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

Osnovni principi svih tvining projekata

Koncept „obaveznih rezultata” je glavna osobina tvininga. Oba projektna partnera se obavezuju da će raditi u cilju ostvarenja zajednički dogovorenih rezultata u procesu udruženog sprovođenja projekta. Komisija je od početka ukazivala na to da tvining projekti treba da se usmere na ograničene i dobro definisane institucionalne ciljeve. Ovi „obavezni rezultati” mogu da služe kao referentna vrednost koja predstavlja određen kriterijum u pogledu administrativnih kapaciteta, a najvažnije je da postoji zajednički dogovoren cilj. Ovaj cilj mora biti merljiv i precizan.

Na kraju tvining projekta, zemlja korisnica treba da ima znatno unapređenu organizaciju koja joj omogućava da adekvatno ispunjava svoje ciljeve u vezi sa pravnim tekovinama EU ili u odnosu na relevatnu oblast saradnje sa EU.

Opšti cilj tvininga je da dovede do operativnog rezultata u određenoj oblasti. Postizanje ovog rezultata zahteva dugu i temeljnu saradnju između zemlje korisnice i zemlje članice, kao i sprovođenje svih aktivnosti neophodnih za postizanje željenih ciljeva.

Projektom upravljaju dva zvaničnika (jedan iz zemlje članice koja vodi projekat, drugi iz državne uprave zemlje korisnice), i oni sa stalnim tvining savetnikom predstavljaju okosnicu tvining projekata. Stalni tvining savetnik koordinira projektom i premešta se iz zemlje članice koja vodi projekat u državnu upravu zemlje korisnika na minimum 12 meseci. Plan rada tvining projekta obično obuhvata ekspertske misije, obuke i posete radi podizanja svesti.

Laki tvining

„Laki tvining” je osmišljen tako da ponudi fleksibilniji, srednjoročni pristup (do šest meseci) bez stalnog tvining savetnika koji boravi u državnoj upravi zemlje korisnice.

Tvining je instrument namenjen izgradnji institucija kroz koji se stručno znanje iz državnih uprava zemalja članica prenosi državnim institucijama zemalja kandidata, potencijalnih kandidata i zemalja koje su obuhvaćene Politikom susedstva. Tvining čine grant ugovori potpisani sa državnim institucijama zemalja članica. Tvining operacije poštuju specifična pravila koja su opisana u Opštem priručniku za tvining.

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31