EU pokrece tvining projekat “Jacanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Drzavnog veca tuzilaca”

EU pokrece tvining projekat “Jacanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Drzavnog veca tuzilaca”

, 20. novembar 2015

Evropska unija je pokrenula dvogodišnji tvining projekat vredan 2 miliona evra, kako bi omogućila prenos dobre prakse, iskustava i stručnog znanja između španskih i grčkih pravosudnih sistema i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca Republike Srbije, a u skladu sa usaglašavanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU.
Ceremonija povodom obeležavanja početka projekta je održana u sredu 18. novembra u Palati Srbije, a govornici su bili  šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Njegova ekselencija g. Majkl Devenport, Ambasador Španije u Srbiji, Njegova ekselencija g. Miguel Fuertes Suares, Ambasador Grčke u Srbiji, Njegova ekselencija g. Konstantinos Ikonomidis, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Republike Srbije, g. Dragomir Milojević, zamenik Republičkog javnog tužioca i član Državnog veća tužilaca Republike Srbije, gđa Zorica Stojšić i pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije, g. Čedomir Backović,.
Visoki savet sudstva Republike Srbije (VSS) i Državno veće tužilaca (DVT) Republike Srbije su obrazovani 2009. godine kao ključni organi koji osiguravaju nezavisnost i samostalnost pravosuđa. Ovi organi su odgovorni za utvrđivanje ukupnog broja sudijskih pozicija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, i imaju značajnu ulogu u njihovom izboru, upućivanju, napredovanju, udaljavanju i disciplinskim merama koje se tiču pomenutih pozicija. Takođe su odgovorni za upravljanje budžetom sudova i javnih tužilaštava, i trenutno su u procesu preuzimanja svih finansijskih nadležnosti s tim u vezi od Ministarstva pravde. Administrativne kancelarije ova dva organa su odgovorna za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova.
Kao što je navedeno u Nacionaloj strategiji za reformu pravosuđa (2013-2018), jedan od ključnih preduslova za uspešno funkcionisanje pravosuđa je kontinuirano unapređivanje kapaciteta VSS-a i DVT-a - kao organa koji garantuju nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, kao i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca – kako bi se omogućio efikasan transfer njihovih nadležnosti, koje su im poverene Ustavom i zakonima na snazi.
U skladu sa realnim potrebama da se nastavi jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta VSS-a i DVT-a, a u skladu sa strateškim smernicama datim u novousvojenoj Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa (2013-2018), ovaj tvining projekat finansiran od strane EU je osmišljen da ojača ukupne kapacitete institucija korisnica, kako bi se isplanirale i sprovele neophodne reforme.
Ovaj projekat ima za cilj da doprinese napretku u oblasti organizacione strukture i poslovnih procedura VSS-a i DVT-a, koje su značajne za izvršavanje dužnosti ovih organa, kao i jačanju njihovih kapaciteta radi boljeg izvršavanja specifičnih administrativnih zadataka, kao što su strateško i budžetsko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektima i interna revizija. Projekat će takođe biti usmeren na jačanje kapaciteta ovih organa u poslovima vrednovanja i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, na jačanje njihovih kapaciteta za sprovođenje disciplinskih postupaka, na aktivnosti u vezi sa Etičkim kodeksom, kao i na unapređivanje odnosa sa civilnim društvom.
Za implementaciju projekta je odgovoran konzorcijum Glavnog tužilaštva Španije i Visokog saveta sudstva Španije u partnerstvu sa grčkim Ministarstvom pravde, transparentnosti i ljudskih prava. Tokom perioda od 24 meseca, stručnjaci iz Španije i Grčke, zajedno sa kolegama iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca Repulike Srbije će organizovati niz sastanaka, radionica, edukacija, konferencija i studijskih poseta.
Ugovorno telo ovog projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU, Ministarstvo finansija), koji je odgovoran za poslove plaćanja, računovodstvo, praćenje i izveštavanje o implementaciji.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31