1/2

Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji

, 30. maj 2017

U Narodnoj skupštini Republike Srbije 30. maja 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Evropska unija i partneri na projektu, Agencija za zaštitu životne sredine Austrije i Federalno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke, obeležili su uspešan završetak EU tvining projekta – Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji.
Prisutnima su se na početku pozdravnim govorima obratili gospodin Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, gospodin Ričard Maša, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, gospodin Dušan Čarkić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo finansija RS, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU i ostali predstavnici administracija Srbije, Austrije i Nemačke.
Kao deo zahteva iz poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija treba da usaglasi svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Oblast upravljanja otpadom predstavlja poseban izazov kada su u pitanju pokrivenost i kapaciteti za osnovne usluge kao što su, sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje opasnog otpada.
Dve godine dug tvining projekat, koji je finansirala EU u iznosu od milion evra kroz IPA predpristupnu pomoć, i koji je sufinansiran od strane Vlade Republike Srbije, za cilj je imao da pomogne Srbiji da ispuni standarde iz oblasti zaštite životne sredine kroz institucionalnu izgradnju i unapređenje ekološke infrastrukture.
Tvining projekat je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u partnerstvu sa Agencijom za zaštitu životne sredine Austrije i Federalnim ministarstvom za zaštitu životne sredine, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke. Tim od 39 stručnjaka iz Austrije i Nemačke radio je sa kolegama iz Srbije, kako bi se preneli znanje i najbolje prakse iz Evropske unije u ovoj oblasti. U projekat su bile uključene brojne zainteresovane strane, uključujući i predstavnike republičkih i lokalnih organa, industrije i organizacija civilnog društva, kroz bilateralne sastanke, četiri seminara i 12 radionica širom Srbije.
Kako bi se završio proces izrade zakonodavstva i strateško planiranje, u okviru projekta su postignuti svi predviđeni rezultati.

 Urađena je analiza zakonodavstva Srbije u vezi sa posebnim tokovima otpada, čiji su rezultat preporuke koje su uključene u 8 podzakonskih akata izrađenih u okviru projekta
 Izrađena je Studija o institucionalnoj organizaciji sistema upravljanja opasnim otpadom u Srbiji i date su preporuke za unapređenje trenutnih sistema upravljanja otpadom, na osnovu najboljih praksi iz 3 zemlje članice EU
 Izrađen je Integrisani plan za upravljanje opasnim otpadom. Integrisani plan obuhvata sve planove za posebne tokove otpada koji su izrađeni na ovom, ali i na prethodno sprovedenom tvining projektu Evropske unije, kao i opasni otpad iz industrije. Ovaj integrisani plan će biti osnova za izradu nove Strategije za upravljanje otpadom RS.

 Urađena je analiza potreba za obukama i napravljen je odgovarajući plan obuka, koji je sproveden kroz 3 seminara, unapređujući znanja i veštine iz oblasti upravljanja opasnim otpadom predstavnika lokalnih samouprava. Kako bi se osigurala održivost odgovarajućeg upravljanja opasnim otpadom na lokalnom nivou, izrađen je Vodič na srpskom jeziku.

 Organizovane su studijske posete u Nemačku, Austriju i Rumuniju, gde je prisustvovalo oko 30 predstavnika javne administracije Srbije. Posete su pomogle predstavnicima administracije Srbije da razmene tehničke, praktične i teoretske informacije i iskustva sa kolegama iz zemalja članica EU, kao i sa predstavnicima kompanija koje se bave upravljanjem otpadom.

 

Očekuje se da rezultati projekta dovedu do boljeg upravljanja opasnim otpadom u Srbiji. Ovo će rezultirati efektivnijom ponovnom upotrebom i korišćenjem vrednih komponenti otpada, boljom zaštitom životne sredine i ljudi od štetnih supstanci, a samim tim i sveukupnim unapređenjem kvaliteta života građana Srbije. Rezultati projekta će takođe pomoći Srbiji u boljoj pripremi za proces pregovaranja za pristupanje Evropskoj uniji za poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30