1/2

Pripremljen Zakon o klimatskim promenama uz podršku Evropske unije

, 3. novembar 2017

Završnu konferenciju EU Tvining projekta “Uspostavljanje mehanizma za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa (MMR)” otvorili su g. Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, gđa Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, g. Nikola Faj, otpravnik poslova i prvi savetnik Ambasade Francuske i g. Dušan Čarkić, pomoćnik ministra i rukovodilac sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Implementacija projekta je započeta 15. maja 2015. godine, a projekat su sproveli Ministarstvo zaštite životne sredine R. Srbije, Ministarstvo ekološke i solidarne tranzicije R. Francuske i Tehnički multidisciplinarni centar za proučavanje zagađenja vazduha (CITEPA). Projekat je finansiran od strane Evropske unije i sufinansiran od strane Vlade R. Srbije, a njegova ukupna vrednost iznosi 1,2 miliona evra. Opšti cilj projekta je podrška Vladi R. Srbije u transpoziciji i implementaciji pravne regulative Evropske unije iz oblasti klimatskih promena kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta i unapređenje strukture izveštavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte (emisije GHG). Time je omogućeno ispunjavanje obaveza R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC) i usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinama Evropske Unije sadržanim u okviru pregovaračkog Poglavlja 27.

Realizacijom projekta omogućeno je uspostavljanje sistema za kontinuirano prikupljanje podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena. Ovaj sistem omogućava relevantnim nacionalnim institucijama da prate aktivnosti vezane za klimatske promene i da imaju jasan pregled stanja vezano za emisije gasova sa efektom staklene bašte, smanjenje GHG emisija, ranjivost pojedinih sektora i adaptaciju na izmenjene klimatske uslove. Stoga je jedan od glavnih rezultata Tvining projekta nacrt Zakona o klimatskim promenama koji obuhvata transpoziciju Uredbe o mehanizmu monitoringa i Direktive o sistemu trgovine emisionim jedinicama (EU-ETS), uključujući četiri prateće implementacione uredbe, kao i Direktivu o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisija CO2 novih putničkih vozila.

Zakonski okvir definiše obavezu prikupljanja podataka i njihovog dostavljanja nadležnim nacionalnim institucijama kroz uspostavljanje sistema Nacionalnog GHG Inventara. Takođe, ovaj nacrt zakona predstavlja osnov za praćenje politika i mera značajnih za oblast klimatskih promena, kao i strategija i relevantnih sektorskih aktivnosti kroz uspostavljanje sistema za izveštavanje o politikama, merama i GHG projekcijama. Time je omogućeno bolje strateško planiranje i bolja adaptacija na izmenjene klimatske uslove. Takođe, Nacrt zakona predviđa pripremu Strategije niskougljeničnog razvoja i pratećih akcionih planova, kao i planova za adaptaciju na izmenjene klimatske uslove i stoga predstavlja značajan instrument za dugoročno planiranje i kreiranje politika u oblasti klimatskih promena.

Administrativni i institucionalni kapaciteti Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine su ojačani posredstvom obuka sprovedenih u okviru projekta, čime je uspostavljen tim od 15 nacionalnih stručnjaka obučenih za sprovođenje zahteva koji proističu iz MMR Uredbe i ETS Direktive. Veliki broj zainteresovanih strana, uključujući predstavnike državnih institucija, industrije i civilnog društva, je bio uključen u sprovođenje projektnih aktivnosti, te pripremu nacrta Zakona o klimatskim promenama.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31