1/1

Svečano zatvaranje projekta „Identifikacija neophodnih koraka u procesu uspostavljanja sistema klasiranja trupova u skladu sa zahtevima Evropske unije“

, 22. novembar 2017

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je organizovalo 21. novembra 2017. godine, svečano zatvaranje Twinning light projekta „Identifikacija neophodnih koraka u procesu uspostavljanja sistema klasiranja trupova u skladu sa zahtevima Evropske unije“, u Palati „Srbija“.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavnici nadležnih ministarstava, predstavnica Ambasade Danske, Privredne komore Srbije.

Projekat, koji je finansiran iz sredstava Evropske unije uz sufinansiranje Republike Srbije, je sproveo Danski institut za ispitivanje mesa, u saradnji sa Danskom inspekcijom za klasiranje. Ovom prilikom su predstavljene aktivnosti koje su realizovane tokom sprovođenja projekta, kao i predlog aktivnosti nakon završetka projekta.

Tokom sprovođenja projekta su realizovane posete klanicama koje proizvode za domaće tržište, kao i objektima sa dozvolom za izvoz u EU, urađeno je poređenje domaćeg i EU zakonodavstva u ovoj oblasti, napravljen pregled celokupnog klaničnog sektora Republike Srbije u odnosu na kapacitete i obim klanja, kao i upitnik koji je prosleđen klaničarima i analiza dobijenih odgovora. Takođe je pripremljeni predlog budućih aktivnosti u postupku uspostavljanja sistema klasiranja.
Održane su radionice sa ciljem upoznavanja zainteresovanih strana sa poslovima koji su vezani za klasiranje trupova, kao i utvrđivanjem neophodnih koraka kako bi sistem mogao biti uspostavljen u Republici Srbiji.
Glavni cilj ovog projekta bio je da se pruži podrška Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prilikom uspostavljanja usaglašenog sistema Zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u oblasti klasiranja trupova, što predstavlja jedan od strateških ciljeva u procesu pristupanja EU.

 

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31