1/3

Početak tvining projekta podrške razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom

, 30. novembar 2017

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Evropska unija i partneri, Agencija za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt), Agencija za zaštitu životne sredine Švedske (Naturvårdsverket), i Ministarstvo za životnu sredinu Litvanije, dana 30.11.2017. godine u Klubu poslanika, obeležili su početak tvining projekta „Podrška razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom“.Uvodne govore na konferenciji održali su Goran Trivan, ministar za životnu sredinu Republike Srbije, Mateja Norčič Štamcar, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Dušan Čarkić, v.d. pomoćnika ministra finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Nj.E. Jan Lundin, ambasador Švedske i visoki predstavnici ambasada Austrije i Litvanije.

Kao deo zahteva Poglavlja 27 u okviru pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija je u obavezi da uskladi domaće propise sa evropskim. Republika Srbija, kao država kandidat za članstvo u EU, u obavezi je da preduzme neophodne mere za obezbeđivanje efikasne implementacije i kontrole primene pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine.

Predviđeno trajanje projekta je 24 meseca. Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 1.500.000 evra kroz IPA pretpristupnu pomoć, i sufinansira Vlada Republike Srbije, s ciljem da se administraciji Srbije pruži podrška za delotvorno upravljanje evropskim integracijama i pretpristupnom pomoći, kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u Evropskoj uniji.

Tvining projekat partnerski realizuju Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencija za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt), kao vodeći partner, Agencija za životnu sredinu Švedske (Naturvårdsverket) i Ministarstvo za životnu sredinu Litvanije, kao mlađi partneri. Tim eksperata iz različitih država članica EU radiće zajedno sa kolegama iz Srbije, kako bi preneli svoje znanje i najbolje prakse EU u ovoj oblasti. Projekat će, pored toga, uključiti i veliki broj zainteresovanih strana, uključujući centralne i lokalne vlasti, univerzitete, industriju, stručne organizacije i organizacije civilnog društva, a saradnja će se odvijati kroz bilateralne sastanke, seminare, radionice i studijske posete.

Svrha projekta je razvoj i unapređenje sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji, kroz upotpunjavanje strateškog i zakonodavnog okvira i potrebnih sektorskih planskih dokumenata u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Rezultati projekta nadovazeće se na rezultate paralelnih projekata u ovoj oblasti, koji su već ili sprovedeni, ili su u fazi sprovođenja, imajući u vidu da je u sektoru upravljanja otpadom već postignut znatan uspeh.

Projekat će, u dvogodišnjem periodu realizacije, proizvesti sledeće rezultate:

  • Izrada nove Nacionalne strategije upravljanja otpadom, koja predstavlja osnovni dokument za duguročno definisanje i usmeravanje upravljanja otpadom. Nova Strategija upravljanja otpadom odnosiće se na period od 2019. do 2024. godine.
  • Izrada Nacionalnog plana upravljanja otpadom, koji predstavlja sastavni deo Strategije upravljanja otpadom. Njegov sadržaj će se razvijati u skladu sa zahtevima iz Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije.
  • Izrada Nacionalnog programa prevencije otpada, koji će biti izrađen u cilju sprečavanja negativnih uticaja koje privredni razvoj može da izvrši na životnu sredinu.
  • Razvoj seta ekonomskih instrumenata za implementaciju Plana upravljanja čvrstim komunalnim otpadom. Da bi se unapredila aktuelna situacija u oblasti upravljanja otpadom, postojeći sistem će se reorganizovati i biće uvedeni novi ekonomski instrumenti.

Očekuje se da rezultati projekta doprinesu boljem upravljanju otpadom u Srbiji, što, između ostalog, znači delotvornije ponovno iskorišćenje i reciklažu iskoristivih materijala iz otpada, bolju zaštitu životne sredine i ljudi od opasnih materija, a samim tim i opšte poboljšanje kvaliteta života građana Srbije. Rezultati projekta takođe će pomoći Srbiji u pripremama pregovora Poglavlja 27, Životna sredine i klimatske promene, u procesu pristupanja Evrpskoj uniji.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31