1/1

Prvi korak ka savremenoj carinskoj laboratoriji Srbije

, 12. decembar 2017

U Upravi carina je 11. decembra svečano obeležen uspešan završetak projekta koji predstavlja prvi korak ka modernizaciji Carinske laboratorije Srbije. Projekat pod pokroviteljstvom EU, vredan 250.000 evra, omogućio je razmenu iskustava sa ekspertima iz Sektor za carine i akcize, Hemijsko-tehnološkog direktorata Poreske službe Španije i tako doprineo razvoju kapaciteta Carinske laboratorije Srbije.
Zahvaljujući intenzivnoj razmeni iskustava sa stručnjacima iz Španije, kao i njihovim dragocenim preporukama, načinjen je prvi korak na putu ka savremenoj Carinskoj laboratoriji Srbije, koja će moći da se uhvati u koštac sa sve složenijom kontrolnom ulogom u međunarodnoj trgovini.

''Pokušaji prevara u oblasti međunarodne trgovine, bogaćenje pojedinaca na račun države i ugrožavanje zdravlja građana je nešto što svakako nećemo dopustiti. Da bi mogli da vršimo složene analize i kontrolišemo uzorke robe tako da državni interes bude prioritetan, potrebno nam je da naša laboratorija može da odgovori takvim zahtevima, odnosno da raspolaže boljim tehničkim i tehnološkim resursima, za šta nam je pre svega potrebna nova zgrada'', naglasila je pomoćnica direktora u Sektoru za tarifske poslove Uprave carina Srbije, Sara Srdić izražavajući nadu da će preporuke koje su proistekle iz upravo okončanog tvining projekta sa kolegama iz Španije u velikoj meri doprineti ostvarenju postavljenog cilja.

Vođa projekta ispred Hemijsko-tehnološkog direktorata Poreske službe Španije, gospodin Huan Antonio Fernandez Martin istakao je da je „ovaj tvinig projekat bio dobra prilika da sa našim kolegama iz Srbije podelimo iskustva u organizaciji i načinu rada koja su se u španskim laboratorijama pokazala izuzetno efikasnim. Nova saznanja će kolegama iz Carinske laboratorije Srbije biti neophodna za budući uspeh pri izvođenju složenih zadataka koji im predstoje u procesu modernizacije.''

Na polju međunarodne trgovine uloga carinskih laboratorija razvijala se tokom vremena, da bi danas one imale glavnu ulogu u otkrivanjima prevara zasnovanim na lažnom predstavljanju sastava ili porekla robe. Analizama koje se vrše u takvim laboratorijama otkrivaju se potencijalne zloupotrebe prilikom uvoza, štiti se državni budžet i bezbednost građana kao krajnjih korisnika.

Ekonomska opravdanost postojanja nacionalne carinske laboratorije i dugoročne uštede za državni budžet su takođe veoma važne. Većina potrebnih, a skupih analiza se umesto u carinskoj laboratoriji trenutno obavlja u eksternim laboratorijama. Pritom se zbog specifičnosti carinskih laboratorija po pitanju zahtevanih analitičkih tehnika i metoda mnoga ispitivanja i ne mogu sprovesti u postojećim laboratorijama i institucijama u zemlji. 

Sve ovo ukazuje na potrebu modernizacije naše Carinske laboratorije, koja bi značajno doprinela ne samo boljoj i efikasnijoj naplati carinskih i drugih dažbina već i zaštiti zdravlja potrošača i životne sredine.Takva moderna, dobro opremljena, nacionalna Carinska laboratorija će moći da odgovori svim zahtevima koji se pred nju postavljaju u skladu sa EU standardima.

Događaju upriličenom povodom završetka projekta pod nazivom ''Stvaranje uslova za jačanje kapaciteta Carinske laboratorije Srbije” prisustvovali su predstavnici Uprave carina Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije, Poreske službe Španije, ambasade Kraljevine Španije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici brojnih državnih organa i referentnih ustanova kojima su informacije o budućim koracima razvoja carinske laboratorije značajne za dalji rad.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31