Predstavljanje rezultata projektnih aktivnosti usmerenih na unapređenje obrazovanja u Pravosudnoj akademiji

, 28. februar 2018

Pravosudna akademija, u okviru projekta „Podrška EU Pravosudnoj akademiji“ predstavila je Novi model evaluacije programa obuka koje se sprovode u okviru Pravosudne akademije. Ujedno, predstavljene su, i smernice za ostvarivanje obrazovnog rada sa korisnicima stalne obuke. 

Kako je istakao direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, „novi model izrađen je u skladu sa standardima i preporukama Evropske mreže za obuku u pravosuđu“. Razvijeni Novi model evaluacije programa obuka predstavlja mehanizam unapređenja postojećeg sistema u cilju efikasnog i delotvornog funkcionisanja pravosuđa. Dalje je istakao da „Novi model treba da doprinese unapređenju rada Pravosudne akademije, u smislu upravljanja i kontrole kvaliteta evaluacije programa obuke, a što je i jedan od strateških ciljeva Pravosudne akademije“. 

Novi model treba da posluži Pravosudnoj akademiji u unapređenju postojećeg, kreiranju novih modela i efikasnijem sprovođenju programa obuke za sudije i tužioce. 

Vođa projekta "Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji", Huan Karlos da Silva, ukazao je na značaj unapređenja upravljanja znanjem u pravosudnom sistemu u kontekstu procesa pridruživanja i sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 23.

Enriko Visentin, programski menadžer Delegacije Evropske unije u Srbiji je izrazio podršku naporima Pravosudne akademije istakavši značaj usvajanja i sprovođenja novog modela evaluacije za ispunjenje prelaznih merila u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Evropska unija kroz Projekat podržava Pravosudnu akademiju u jačanju njenih organizacionih kapaciteta, razvoju i unapređenju procedura i modela, tehnika i alata za analizu obrazovnih potreba pravosuđa i njihovo sprovođenje. Za potrebe implementacije, razvijena je metodologija planiranja aktivnosti za izradu programa obuke zasnovanih na ishodima i realizaciju programa obuke, u skladu sa principima profesionalnog usavršavanja. 

Predstavljanju novog modela evaluacije prisustvalo je preko 40 učesnika, predstavnika pravosuđa, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, akademske zajednice i međunarodnih partnera.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31