EU tvining projekat “Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)”

, 14. mart 2018

Evropska unija je danas zvanično predstavila dvogodišnji tvining projekat vredan 2 miliona evra, koji će omogućiti prenos najboljih praksi, iskustava i stručnog znanja između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije, a u skladu sa usaglašavanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU. 


Konferencija je održana u sredu 14. marta u 10.30 u Palati Srbija, a govornici su bili dr Dušan Vujović, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Njegova ekselencija g. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji i g. Žan-Pjer Gasto, šef ekonomskog odeljenja Ambasade Republike Francuske u Republici Srbiji. Viziju Tvining projekta i njegov budući razvoj predstavio je g. Stefan Rudil, generalni sekretar Odbora za harmonizaciju i internu reviziju Francuske, u svojstvu šefa projekta iz Republike Francuske.


PIFC Tvining projekat, čije je sprovođenje započeto u junu 2017. godine, predstavlja zajednički projekat između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije. Projekat sprovodi Expertise France, agencija za međunarodnu tehničku saradnju iz Francuske. Cilj projekta je uspostavljanje modernog i efikasnog sistema upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti što se ogleda u transparentnijem korišćenju javnih sredstava u R. Srbiji. Projekat će pružiti naročitu podršku modernizaciji sistema upravljanja javnim finansijama sa fokusom na internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim EU praksama.


PIFC Tvining projekat će omogućiti unapređenje i jačanje postojećih organizacionih i strukturnih kapaciteta na polju upravljačke odgovornosti (sistemi finansijskog upravljanja i kontrole) i funkcionalno nezavisne interne revizije (sistemi IR). Pored toga, putem neposredne razmene iskustava i primera dobre prakse u javnom sektoru, ojačaće se uloga i kapaciteti Centralne jedinice za harmonizaciju koja je nadležna za razvoj i promovisanje metodologija interne kontrole i interne revizije i za koordinaciju sprovođenja novih propisa u oblasti upravljačke odgovornosti i interne revizije.


U okviru PIFC tvining projekta biće obuhvaćen širok spektar korisnika među kojima su ministarstva, državne institucije, jedinice lokalne samouprave i drugi korisnici javnih sredstava.


Partnerstvo dve državne administracije Srbije i Francuske će omogućiti dalji razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru u svim javnim ustanovama R. Srbije što će doprineti efikasnoj reformi javne uprave i javnih finansija u skladu sa nacionalnom Strategijom za IFKJ za period od 2017-2020. godine, zahtevima Evropske unije (Poglavlje 32) i međunarodnim standardima (INTOSAI, COSO 2013, MOPP Instituta internih revizora).
Ispred zemalja članica EU, za implementaciju projekta su odgovorni Ministarstvo ekonomije i finansija Francuske i Expertise France. Tokom perioda od 24 meseca, stručnjaci iz Francuske, kao i drugih zemalja članica EU, zajedno sa kolegama iz Centralne jedinice za harmonizaciju održaće niz sastanaka, radionica, edukacija, konferencija i studijskih poseta sa ciljem ostvarivanja obaveznih rezultata projekta. Zahvaljujući ovim aktivnostima, unaprediće se razmena znanja i najboljih praksi između javnih sektora dve države.


Naručilac ovog projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU, Ministarstvo finansija), koji je odgovoran za poslove plaćanja, računovodstva, praćenja i izveštavanja o implementaciji.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30