1/1

Završna konferencija projekta "Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji"

, 10. maj 2018

Državna revizorska institucija Republike Srbije i Državna kancelarija za reviziju Letonske Republike obeležila je uspešnu implementaciju i zaključivanje saradnje u okviru tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji''.

Cilj ovog osmomesečnog projekta, koji finansira Evropska unija sa skoro 250 000 evra, bio je da se unapredi efektivno i efikasno upravljanje i korišćenje javnih sredstava u Republici Srbiji kroz jačanje revizijskih kapaciteta u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI). Projekat je takođe pružio podršku DRI u uvođenju kontrole kvaliteta revizija u skladu sa međunarodnim standradima revizije i međunarodnom revizijskom praksom. 

Potreba da vrhovne revizorske institucije (VRI) imaju sistem i procedure za kontrolu kvaliteta njihovih aktivnosti je univerzalno prihvaćena od strane Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i predstavlja srž svih standarda revizije. VRI moraju biti u poziciji da stalno sprovode visokokvalitetne revizije i ostali rad.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28