1/1

Unapređenje kapaciteta pravosuđa - jačanje vladavine prava

, 31. maj 2018

Na konferenciji „Unapređenje kapaciteta u pravosuđu - jačanje vladavine prava“ - završnom događaju projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i unapređenje organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“ koji finansira Evropska unija, održanoj danas u Palati Srbije, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta. 


U procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, otvaranjem pregovaračkog poglavlja 23, Srbija se obavezala da sprovede temeljnu reformu pravosudnog sektora. Unapređenje kvaliteta obuke sudija i javnih tužilaca, u cilju donošenja boljih sudskih odluka, jedan je od osnovnih ciljeva predviđene reforme. Kao dalji korak u partnerstvu u unapređenju kapaciteta pravosuđa, Evropska unija je opredelila 2 miliona evra kao deo podrške Pravosudnoj akademiji za sprovođenje projekta kojim upravlja Ministarstvo finansija Republike Srbije - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.


Tim od 52 eksperta iz 7 evropskih zemalja, u bliskoj saradnji sa Pravosudnom akademijom, u periodu dužem od 2 godine, pružio je podršku sistemu obuke u pravosuđu postigavši sledeće rezultate: pravosuđe u Srbiji bliže primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava – razvijeni novi alati za sudije i javne tužioce; unapređena metodologija za dalje usavršavanje znanja sudija i javnih tužilaca – razvijeni pravilnici, smernice i materijali za obuke; unapređen sistem početne obuke za sudije i javne tužioce - razvijen bolji sistem mentorstva; osnažen institucionalni profil Pravosudne akademije u okviru evropskog sistema za obuku u pravosuđu. 


Nova internet stranica Pravosudne akademije, čiji je razvoj podržan od strane projekta, će omogućiti da većina razvijenih alata, pravilnika, smernica i materijala za obuke bude elektonskim putem lako dostupna sudijama i javnim tužiocima na njihovim radnim mestima. Mreža sudija i javnih tužilaca specijalizovanih za primenu Konvencije o ljudskim pravima, uspostavljena u okviru projekta, pružiće stručnu podršku sudovima u primeni evropskih standarda za zaštitu ljudskih prava.


Učesnicima su se između ostalih obratili g. Nenad Vujuć, direktor Pravosudne akademije, g. Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, g. Dušan Čarkić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija, njegova ekselencija g. Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, g. Huan Karlos DaSilva, vođa projekta.

Postignuti rezultati projekta značajno su doprineli jačanju kapaciteta Pravosudne akademije i daljem uspostavljanju evropskih standarda u pravosuđu, čime će se i građanima Srbije omogućiti brži i kvalitetniji pristup pravdi.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31