1/2

EU podrška za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja

, 21. septembar 2018

Projekat “Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja” deo je IPA 2013 nacionalnog programa društvenog razvoja. Nacionalna služba za zapošljavanje dobila je direktnu finansijsku pomoć za sprovođenje i primenu aktivnih mera tržišta rada. Finansijsku podršku u iznosu od 6,3 miliona eura pruža Evropska Unija kao pomoć Srbiji, a sprovodi se pod okriljem Vlade Republike Srbije.

Osnovni fokus projekta je razvoj sistema i procesa koji doprinose efikasnom i delotvornom usaglašavanju ponude i potražnje na tržištu rada i njegovom sveobuhvatnom boljem funkcionisanju, sa posebnim akcentom na inkluziji osoba sa invaliditetom.

Prema poslednjim podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Srbiji ima oko 715.000 osoba sa invaliditetom, i nezaposlenost u ovoj društveno osetljivoj grupi je viša od proseka na državnom nivou i iznosi 12.7%. Osobe sa invaliditetom su u izuzetno teškoj poziciji na tržištu rada, obzirom da se susreću sa barijerama i predrasudama koje dovode do njihove dugoročne nezaposlenosti, demotivisanosti i isključenosti. Zbog toga je poseban fokus projekta stavljen na jačanje institucionalnih kapaciteta kako bi se unapredila profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje ugroženih grupa.

Projekat kroz svoje aktivnosti doprinosi sveobuhvatnom cilju Nacionalne strategije zapošljavanja 2011-2020 – održivom i inkluzivnom razvoju Republike Srbije, kroz izgradnju obrazovanije i učenije radne snage, promociju socijalne inkluzije ugroženih grupa i omogućavanje većih prilika za postizanje boljeg životnog standarda, prema ciljevima postavljenim u strategiji Evropa 2020.

Dva osnovna cilja projekta su:
• Smanjenje neusaglašenosti kvalifikacija i potreba na tržištu rada kroz poboljšanje postojećeg sistema za obuku u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
• Unapređenje efekata mera i usluga zapošljavanja prilagođenih potrebama osoba sa invaliditetom


Projekat će se sprovoditi kroz šest različitih komponenti: poboljšanje obuka pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje na osnovu identifikovanih nedostataka u znanjima i veštinama nezaposlenih lica, unapređenje procesa sprovođenja treninga pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, poboljšanje mera i usluga zapošljavanja prilagođenih osobama sa invaliditetom, unapređenje pružanja usluga profesionalne rehabilitacije u udruženjima za profesionalnu rehabilitaciju i zaposlenje osoba sa invaliditetom, pružanje tehničke podrške Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sprovođenju IPA 2013 direktne finansijske pomoći Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i obezbeđivanje vidljivosti projekta kako bi se osiguralo široko učešće i otvorio društveni dijalog.

 

Za više informacija:

Planet CBEP
Nacionalna služba za zapošljavanje, Dečanska 8 – 4. sprat, Soba 416, 11000 Beograd
Kontakt: info.cbep.planet@gmail.com www.cbep.eu Telefon: +381 60 860 6000

 

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30