1/2

Svečana ceremonija otvaranja twinning projekta “Podrška jačanju borbe protiv trgovine ljudima“

, 28. septembar 2018

Danas je predstavljen početak implementacije EU Twinning projekta “Podrška jačanju borbe protiv trgovine ljudima”.

Cilj ovog 1.000.000,00 evra vrednog projekta, koji se finansira iz pretpristupne pomoći Evropske unije, je da se putem jačanja kapaciteta Ministarstva unutrasnjih poslova – Direkcije policije odnosno Uprave kriminalističke policije za efikasnu koordinaciju sa drugim relevantnim institucijama (Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Tužilaštvo i drugi), unapredi otkrivanje trgovine ljudima, prevencija i zaštita žrtava trgovine ljudima i da se razvije efikasni nacionalni referalni mehanizam. Implementacija projekta će trajati 24 meseca.

Kao rezultat navedenog, institucionalni okvir i organizacioni kapaciteti Uprave kriminalističke policije i relevantnih institucija će se poboljšati. Dodatno, razmena informacija i koordinacija među relevantnim institucijama će se poboljšati. Zaposleni u institucijama relevantnim za borbu protiv trgovine ljudima će se dodatno obučiti za prevenciju trgovine ljudima i zaštitu žrtava trgovine ljudima i razviće se Sistem ranog upozoravanja u skladu s EU standardima.

Svrha ovog Twinning projekta je da, putem jačanja kapaciteta relevantnih državnih institucija ali i drugih partnera za borbu protiv svih oblika trgovine ljudima u skladu sa najboljim praksama Evropske unije, pruži doprinos u ispunjavanju pristupnih kriterijuma i implementaciji akcionih planova za Poglavlje 24 i Poglavlje 23.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30