1/3

48 gradova i opština dobija podršku za unapređenje upravljanja imovinom

, 23. januar 2019

Svečana ceremonija kojom je obeležen početak realizacije grant šeme Programa Exchange 5 održana je 22. januara 2019. godine u Beogradu. Skup u organizaciji Ministarstva finansija - Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) označio je početak realizacije 18 projekata ukupne vrednosti 3,5 miliona evra, koji će u 48 lokalnih samouprava unaprediti proces upravljanja javnom imovinom. Program finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija - Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave,ekao je da su opštine, gradovi i njihove partnerske organizacije uspešno prošli selekciju za dobijanje sredstva iz fondova EU.

„Upravljanje imovinom je oblast koja zaslužuje temeljno uredjenje i zato smatram da ta oblast, kao i strateško planiranje i programsko budžetiranje zaslužuju evropsku podršku, a program Exchange 5 je pravi dokaz za to“, kazao je Ružić.

On je podsetio da su prošle godine u Srbiji usvojene izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi sa ciljem da se obezbedi veće učešće javnosti u radu lokalnih vlasti.

„Izborili smo se da se gradjani više pitaju za odluke koje se donose na lokalu, kao i da podržimo jačanje međuopštinske saradnje za ostvarenje zajedničkih ciljeva“, rekao je ministar.

Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, navela je da Program Exchange 5 kao deo međunarodne razvojne pomoći EU predstavlja pripremu za uključenje Srbije u evropsku kohezionu politiku.

„U procesu smo učenja kako da u zemlji primenimo evropske principe političke solidarnosti, a u tom, pretpristupnom trenutku, jako je važno da postoji dobra koordinacija izmedju Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija“, kazala je Joksimović. Ona je istakla važnost sinergije između države, pokrajine i lokala, između ostalog, i zbog Poglavlja 22 koje se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih fondova EU, te zbog povećanja sredstava koja su sada na raspolaganju.

Po njenim rečima, lokalne samouprave u Srbiji treba da ojačaju svoje kapacitete za korišćenje strukturnih fondova EU, a u tom procesu veliku ulogu ima SKGO.

„Važno je da sve jedinice lokalne samouprave budu zainteresovane za ove teme jer dobar efekat programa EU može da se ostvari samo ukoliko postoji saradnja na svim nivoima vlasti“, ocenila je ministarka.

Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji rekao je da je uloga lokalnih vlasti u procesu pristupanja Srbije EU značajna jer se glavna interakcija građana i javne uprave odvija na lokalnom nivou.

„Kapaciteti lokalnih samouprava u Srbiji moraju da se ojačaju s obzirom na to da više od 60 odsto propisa EU treba da se implementira na lokalnom nivou“, kazao je Fabrici. On je dodao da lokalna samouprava mora da bude osnažena kako bi mogla da ima direktne dobrobiti od primene evropskih tekovina.

Slavica Savičić, državna sekretarka u Ministarstvu finansija podsetila je da su u decembru prošle godine usvojene izmene i dopune Zakona o javnoj svojini koje su, po njenim rečima, dodatno doprinele jačanju i osnaživanju kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama.

„Tim izmenama se bolje uređuje postupak evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i sam postupak upravljanja imovinom opština“, rekla je Savičić. Ocenila je da upravljanje imovinom treba da bude "racionalno, umereno i da ima odgovarajući pravni osnov".

Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija i šef Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, ovom prilikom je rekao da je u projekte u okviru grant šeme programa Exchange 5 uključeno 48 jedinica lokalnih samouprava, od kojih su 18 grant koordinatori, a ostalih 30 su partneri. Pomenuti program i grant šema deo su IPA 2014, drugog po redu programa koji se sprovodi po decentralizovanom sistemu upravljanja fondovima EU. 
‘’CFCU je, u saradnji sa relevantnim ministarstvima i institucijama, nedavno postigao veliki uspeh pri ugovaranju upravo programa IPA 2014 i to sa stopom ugovaranja od preko 90%, odnosno više od 59 miliona evra, što ukazuje na veliku posvećenost i zalaganje svih učesnika u procesu upravljanja fondovima i projektima koje finansira Evropska unija“ istakao je Jovanović.


Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO kazao je da je Stalna konferencija gradova i opština od 2004. partner EU u projektima jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji.

„Do sada je u takve projekte uloženo više od 33 miliona evra. Lokalne samouprave su u projekte koji se sprovode u okviru grant šeme Exchange 5 uložile oko 550.000 evra, što je oko 16 odsto ukupnih sredstava“, naveo je Staničić.

Program Exchange 5 čini deo tekućih procesa u okviru kojih Republika Srbija uz podršku Evropske unije ulaže napore da poboljša upravljanje u lokalnoj samoupravi i da unapredi nivo usluga u gradovima i opštinama u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Teme Programa Exchange 5 su u funkciji lokalnih reformskih procesa i odnose se na: podršku efikasnom upravljanju imovinom i podršku u strateškom planiranju i programskom budžetiranju.

Ukupna vrednost Programa Exchange 5 iz sredstava EU je 4,45 miliona evra, a od toga 3 miliona evra čini fond za realizaciju projekata u okviru grant šeme za upravljanje imovinom. U okviru preostalih sredstava donacije, obezbeđena je ekspertska podrška lokalnim samoupravama kako u oblasti upravljanja imovinom, tako i u domenu programskog i kapitalnog budžetiranja, koja se realizuje u koordinaciji resornih ministarstava, a posredstvom SKGO.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31