1/1

EU doprinela jačanju kapaciteta u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom

, 22. februar 2019

Svečano zatvaranje projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom“ održano je 21. februara 2019. godine u Palati Srbije, u sali „Beograd“.

Projekat u trajanju od 27 meseci sprovodio je mađarsko-francuski konzorcijum u saradnji sa Upravom za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Nadležni organi zemalja članica EU uključeni u projekat bili su Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna kancelarija za bezbednost hrane Mađarske i Ministarstvo poljoprivrede i hrane Francuske.

Konferenciju su otvorili državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede g. Željko Radošević i pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja g. Goran Stamenković.

G. Sakelaris Hurdas iz Delegacije EU u Republici Srbiji istakao je da je ovo jedan u nizu projekata koji finansira EU u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane.

Gđa Emina Milakara, vođa projekta iz Republike Srbije, g. Lajoš Bognar, vođa projekta iz Mađarske i g. Iv Žefroa, vođa projekta iz Francuske naglasili su važnost ovog projekta za usaglašavanje pravnog okvira Republike Srbije sa zakonodavstvom i zahtevima EU. Gđa Milakara je istakla uspešnu saradnju, kako sa Ministarstvom zdravlja, tako i sa kolegama iz Mađarske i Francuske tokom realizacije projekta i postizanja projektnih ciljeva. Izrađen je niz dokumenata iz oblasti zoonoza, antimikrobne rezistencije i bolesti prenosivih hranom.

G. Bognar je izrazio zadovoljstvo što je većina projektnih ciljeva ostvarena u skladu sa potrebama Uprave za veterinu. Mađarsko-francuski konzorcijum pomogao je Upravi za veterinu Republike Srbije da ojača svoje kapacitete u oblasti kontrole zoonoza, bolesti prenosivih hranom i antimikrobne rezistencije, kako bi se obezbedio visok nivo javnog zdravlja i zaštite potrošača u pogledu bezbednosti hrane i javnog zdravlja uopšte.

Predstavnici ambasada Mađarske i Francuske naglasili su da već postoje dugoročni i održivi odnosi njihovih zemalja i Republike Srbije u veoma različitim oblastima, a naročito u oblasti poljoprivrede.

G. Atila Tirijan, stalni tvining savetnik iz Mađarske i gđa Tamara Bošković stalni tvining savetnik iz Republike Srbije predstavili su rezultate ostvarene tokom perioda implementacije projekta koji je trajao preko 2 godine, uz pomoć stručnjaka iz Mađarske i Francuske. Najvažnije je da se uspostavi sistem za integrisani monitoring zoonoza, zoonotskih agensa i antimikrobne rezistencije, dok prilikom izbijanja bolesti prenosivih hranom treba sprovesti adekvatna epidemiološka ispitivanja. Projekat je doprineo efikasnom ostvarivanju ovih ciljeva uz redakciju brojnih pravnih dokumenata. Poboljšanje održive saradnje između nadležnih organa za veterinu i javno zdravlje takođe je bilo od suštinske važnosti za projekat. Tokom perioda sprovođenja projekta sačinjen je i Protokol za saradnju između relevantnih institucija. Nadležni organi Republike Srbije bili su zadovoljni obukama održanim u skladu sa tvining ugovorom; izrađeni su potrebni materijali za komunikaciju i plan podizanja svesti.
Gđa Tamara Bošković iz Uprave za veterinu zatvorila je sastanak.

Zahvalila je Delegaciji EU kao važnom partneru Srbije na putu ka pridruživanju EU.

 

 

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31