Program Exchange 5 - Konkurs za Pakete podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom

Program Exchange 5 - Konkurs za Pakete podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom

, 11. mart 2019

U okviru Programa Exchange 5 raspisan je konkurs za Pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom.
Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) predstavljaju skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama koji je kreiran da pomogne u rešavanju konkretnih problema u oblasti upravljanja imovinom. Podrazumevaju ekspertsku pomoć u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou što uključuje direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice kao i druge vidove podrške JLS. Opšte standardizovane aktivnosti paketa podrške su definisane na osnovu identifikovanih potreba JLS u pogledu uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja javnom svojinom i proizilaze iz sprovedene Analize potreba koja je tretirala pravne, finansijske i informaciono-komunikacione aspekte. Pored toga, korisničke JLS (koje budu odabrane po ovom konkursu) biće direktno uključene u detaljniju razradu aktivnosti shodno individualnim potrebama i implementaciju usluge u okviru Paketa.
Po odabiru za dodelu pomoći, korisničke JLS će zaključiti Sporazum o saradnji sa SKGO.
Paketi podrške JLS su kreirani tako da nakon realizacije paketa, a na osnovu ostvarenih rezultata i stečenih iskustava postanu standard ili smernice za dalje pružanje pomoći drugim JLS u Srbiji u ovoj oblasti.
Realizacija aktivnosti u okviru Paketa podrške predviđena je za period od maja 2019. godine do aprila 2020. godine. Priliku da učestvuju na ovom konkursu imaju svi gradovi i opštine izuzev onih JLS koje su dobile podršku u okviru grant šeme Exchange 5 i EU Exchange 4 u oblasti upravljanja imovinom. Očekuje se da će biti odabrano najmanje 20 korisničkih JLS, tako da su izgledi za odobravanje podrške značajni, a konkursna procedura srazmerno jednostavna.
Rok za konkurisanje po ovom pozivu je 05. april 2019. godine.
U cilju pružanja podrške zainteresovanim JLS za pripremu prijave za konkurs, u trećoj nedelji marta biće organizovane tri regionalne prezentacije. Tom prilikom biće predstavljene Smernice za prijavljivanje na konkurs kao i Formular za prijavljivanje i prodiksutovana pitanja učesnika. O rasporedu regionalnih prezentacija naknadna objava biće dostupna na ovoj web stranici.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SKGO – Ljiljani Jovanović, putem telefona 011 7357 943 ili putem elektronske pošte: ljiljana.jovanovic@skgo.org

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31