1/1

Podrška učestvovanju u EU programima

, 11. jul 2019

Kako da Srbija bude što uspešnija u učestvovanju u EU programima koji finansiraju veliki broj projekata u raznim oblastima i da se i na taj način, dodatno, pripremi za pristupanje EU, bila je glavna tema na predstavljanju projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“ u Beogradu. U naredne dve godine, uz podršku projekta koji sa milion i četiristo hiljada evra finansira EU, Ministarstvo za evropske integracije unaprediće potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za EU programe.

„Ovo je drugi ciklus programa u kojem učestvujemo i sada je potrebno povećati kvalitet i brojnost projekata, kao i iznos sredstava koje apsorbujemo iz EU programa. Buduću da se iz budžeta Srbije izdvaja novac za učešće u u ovim programima, potrebno je da sredstva koja povlačimo iz projekata budu veća od novca koji ulažemo“, rekla je Ana Drljević iz Ministarstva za evropske integracije prilikom predstavljanja projekta.

Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija učestvuje u programima poput Horizont 2020, Program za konkurentnost MSP – Cosme, Erazmus+, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Carina 2020 i drugima, koji finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandidata, a cilj Srbije jeste da domaći projekti budu što zastupljeniji. Da bi se to ostvarilo potrebno je unaprediti kapacitete institucija, ali i potencijalnih podnosilaca projekata kako bi našli adekvatan program za svoj projekat i kako bi ga što kvalitetnije pripremili.

„Da bi se unapredila delotvornost EU programa u Srbiji potrebno je dodatno obučiti nacionalne kontakt osobe za implementaciju programa, kao i unaprediti koordinaciju između Ministarstva za evropske integracije i ostalih institucija“, rekla je Tanja Cincar Knežević, program mendžerka iz Delegacije EU u Srbiji i naglasila da je za bolje razumevanje programa potrebna njihova veća vidljivost u javnosti.

Za svaki EU program u Srbiji postoje kontakt osobe koje su zadužene da pomognu potencijalnim učesnicima u identifikaciji ideja, pisanju projekata, pronalaženju partnera i upravljanju projektima. Nacionalne kontakt osobe, administrativna tela Vlade Srbije koja se bave projektima, kao i naučne institucije, organizacije civilnog društva, privreda, studenti i drugi potencijalni učesnici u EU programima, jesu grupe kojima je projekat namenjen i na koje će biti usmerena najveća pažnja.

Budući da nacionalne kontakt osobe potencijalnim učesnicima u EU programima treba da pruže konkretnu pomoć za sve nivoe prijavljivanja, za njih je, prilikom predstavljanja projekta, održan i seminar. Kroz uspešne primere iz Estonije, Bugarske i Poljske, predstavljeno je kakav zadatak imaju kontakt osobe i na koji način treba uspešno da ga sprovedu. Posebno je bilo reči o novinama koje donosi sledeći sedmogodišnji ciklus EU programa, o izmenama pravila koja se odnose na finansiranje, prijavljivanje i upravljanje projekatima. Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, kroz serije radionica i obuka konstantno će raditi na usavršavanju kadrova za upravljanje EU programima i na pružanju podrške potencijanim aplikantima.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31