1/1

EU podrška inkluziji Roma i Romkinja

, 10. septembar 2019

Završetak EU projekta „Stanovanje Roma“ obeležen je predstavljanjem ostvarenih rezultata na konferenciji kojoj su prisustvovali Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija, iz Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, Zoran Lakićević, dražavni sekretar, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U okviru projekta koji je finansirala Evropska unija uz saradnju i kofinansiranje Vlade Republike Srbije, a čiji su glavni korisnici bili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, unapređeni su infrastrukturni uslovi za 5000 Romkinja i Roma, a izgrađeno je ili renovirano ukupno 185 stambenih jedinica za preko 740 pripadnika romske populacije. Takođe, pripremljena je tehnička dokumentacija potrebna za buduće projekte unapređenja stambenih uslova za više od 70 kuća, 300 stanova, kao i za projekte unapređenja infrastrukture za preko 4000 Romkinja i Roma. U 20 lokalnih samouprava širom Srbije formirani su i mobilni timovi za inkluziju Roma.

Projekat je sproveo konzorcijum koji je predvodila kompanija KPMG, dok je ugovorno telo projekta Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Kvalitet stanovanja i infrastruktura u romskim naseljima predstavljaju jedan od najvećih izazova sa kojima se susreće romska populacija u Srbiji.

U Srbiji postoje 583 neformalna romska naselja u kojima uslovi života ne odgovaraju uobičajenim standardima življenja, više od 41.000 Romkinja i Roma živi u stanovima bez kupatila, a preko 33.000 u stanovima bez adekvatnih toaleta. U objektima bez tekuće vode živi 17.000 romskog stanovništva.

Prevazilaženje ovih izazova predstavlja ozbiljan i dugotrajan proces koji podrazumeva uključivanje šireg kruga aktera koji mogu doprineti pronalaženju sistemskog rešenja, što je, između ostalog, od izuzetne važnosti za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Realizacija ovog projekta pokazala je da se usklađenim planiranjem i posvećenošću svih zainteresovanih strana mogu postići direktni rezultati i konkretna poboljšanja životnog standarda Romkinja i Roma u Srbiji. To je ujedno i važna poruka za druge lokalne samouprave kod kojih su ti izazovi izraženiji.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31