Podrška EU razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom

Podrška EU razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom

, 29. januar 2020

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Evropska unija i partneri, Agencija za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt), Agencija za zaštitu životne sredine Švedske (Naturvårdsverket), i Ministarstvo za životnu sredinu Litvanije, obeležili su završetak tvining projekta „Podrška EU razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom“.

Uvodne govore na konferenciji održali su Goran Trivan, ministar za životnu sredinu Republike Srbije, Nj.E. Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Nj.E. Nikolaus Luteroti ambasador Austrije u Srbiji, Ola Anderson, rukovodilac Programa razvojne saradnje Kraljevine Švedske, i visoki predstavnici ambasada Austrije, Švedske i Litvanije.

Kao deo zahteva Poglavlja 27 u okviru pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija je u obavezi da uskladi domaće propise sa evropskim. Republika Srbija, kao država kandidat za članstvo u EU, u obavezi je da preduzme neophodne mere za obezbeđivanje efikasne implementacije i kontrole primene pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat je trajao ukupno 30 meseci. Projekat je finansirala Evropska unija u iznosu od 1.500.000 evra kroz IPA pretpristupnu pomoć, i sufinansirala Vlada Republike Srbije, s ciljem da se administraciji Srbije pruži podrška za delotvorno upravljanje evropskim integracijama i pretpristupnom pomoći, kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u Evropskoj uniji.

Tvining projekat partnerski su realizovali Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencija za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt), kao vodeći partner, Agencija za životnu sredinu Švedske (Naturvårdsverket) i Ministarstvo za životnu sredinu Litvanije, kao mlađi partneri. Tim eksperata iz različitih država članica EU radio je zajedno sa kolegama iz Srbije, prenevši svoje znanje i najbolje prakse EU u ovoj oblasti. Projekat je, pored toga, uključio i veliki broj zainteresovanih strana, uključujući centralne i lokalne vlasti, univerzitete, industriju, stručne organizacije i organizacije civilnog društva, a saradnja se odvijala kroz bilateralne sastanke, seminare, radionice i studijske posete.

Svrha projekta je razvoj i unapređenje sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji, kroz upotpunjavanje strateškog i zakonodavnog okvira i potrebnih sektorskih planskih dokumenata u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Rezultati projekta nadovezali su se na rezultate paralelnih projekata u ovoj oblasti, koji su već ili sprovedeni, ili su u fazi sprovođenja, imajući u vidu da je u sektoru upravljanja otpadom već postignut znatan uspeh.

 

Projekat je, u periodu realizacije, proizveo sledeće ključne rezultate:

  • Izrada nove Nacionalne strategije upravljanja otpadom, koja predstavlja osnovni dokument za duguročno definisanje i usmeravanje upravljanja otpadom. Nova Strategija upravljanja otpadom odnosiće se na period od 2020. do 2025. godine.
  • Izrada Nacionalnog plana upravljanja otpadom, koji predstavlja sastavni deo Startegije upravljanja otpadom. Njegov sadržaj se razvijao u skladu sa zahtevima iz Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije.
  • Izrada Nacionalnog programa prevencije otpada, izrađen u cilju sprečavanja negativnih uticaja koje privredni razvoj može da izvrši na životnu sredinu.
  • Razvoj seta ekonomskih instrumenata za implementaciju Plana upravljanja čvrstim komunalnim otpadom. Da bi se unapredila aktuelna situacija u oblasti upravljanja otpadom, postojeći sistem se reorganizuje i uvode se novi ekonomski instrumenti.
  • Izrada nacrta propisa za implementaciju ekonomskih instrumenata. Da bi se omogućila realizacija predloženih ekonomskih instrumenata, izrađeni su podzakonski akti koji će to omogućiti.

Očekuje se da rezultati projekta doprinesu boljem upravljanju otpadom u Srbiji, što, između ostalog, znači delotvornije ponovno iskorišćenje i reciklažu iskoristivih materijala iz otpada, bolju zaštitu životne sredine i ljudi od opasnih materija, a samim tim i opšte poboljšanje kvaliteta života građana Srbije. Rezultati projekta takođe će pomoći Srbiji u pripremama pregovora Poglavlja 27, Životna sredine i klimatske promene, u procesu pristupanja Evrpskoj uniji.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30