Priznavanje prethodnog učenja - sertifikat za znanja i veštine stečene kroz životno ili radno iskustvo

Priznavanje prethodnog učenja - sertifikat za znanja i veštine stečene kroz životno ili radno iskustvo

, 5. februar 2021

Projekat Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija, za koji je Evropska unija donirala 1,38 miliona evra, pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da uredi sistem kvalifikacija, poveže kvalifikacije sa tržištem rada i da uspostavi sistem priznavanja prethodnog učenja.

Politehnička škola u Subotici jedna je od 22 srednje stručne škole u kojima će ovog proleća biti pilotiran postupak priznavanja prethodnog učenja. Iza pomalo neobične sintagme krije se mogućnost da se prepoznaju, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz obuke, životno i radno iskustvo, i da se za tako priznata znanja dobije uverenje o stečenim kompetencijama ili čak sertifikat kojim se potvrđuje stečena kvalifikacija. Drugim rečima, priznavanje prethodnog učenja je alternativni način za sticanje kvalifikacije – za ono što neko već zna, a što je naučio van formalnog sistema obrazovanja, uskoro će, kroz postupak priznavanja prethodnog učenja, moći da stekne kvalifikaciju koja je jednaka kvalifikaciji stečenoj kroz formalno obrazovanje i priznata na tržištu rada.
Pripreme za uvođenje postupka priznavanja prethodnog učenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“. Aktivnosti projekta obuhvataju i podršku školama za za sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja. Na obuci koja je ove nedelje organizovana u Subotici, nastavnici Politehničke škole su se, zajedno sa kolegama iz Tehničke škole iz Vlasotinca, pripremali za pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja – za zidare, armirače, tesare i rukovaoce građevinskom mehanizacijom. Ovo su samo četiri od devet obrazovnih profila koliko je Ministarstvo prosvete izabralo za pilotiranje, a na osnovu analize potreba tržišta rada i nezaposlenih koji su na evidenciji NSZ. Obuka je organizovana sa ciljem da se pripreme programi obuke zasnovani na standardu kvalifikacije i prilagođeni odraslim polaznicima, i da se na osnovu ishoda tih programa definišu načini za proveru znanja.
Podršku u radu kolegama iz škola pružili su stručnjaci projekta i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji će, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja narednih meseci koordinirati i pratiti aktivnosti u okviru pilotiranja. Nakon što se predložena rešenja, kroz pilotiranje provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja moći da proveravaju i potvrđuju znanja odraslih stečena kroz obuke ili radno iskustvo. Prema Zakonu kroz priznavanje prethodnog učenja mogu se steći kvalifikacije na II, III i V nivou obrazovanja.
Uvođenje priznavanja prethodnog učenja u obrazovni sistem još jedan je deo nedavno uspostavljenog nacionalnog okvira kvalifikacija. Uz podršku Projekta, razvija se i Registar kvalifikacija – elektronska platforma koja će obezbediti uvid u sve nacionalne kvalifikacije koje se mogu steći u Srbiji. Popisane, razvrstane po nivoima i detaljno opisane kvalifikacije, omogućiće da svako može da odgovori na pitanja za šta je kvalifikovan i koje poslove sa tom kvalifikacijom može da radi. A zatim, i da u skladu sa principima celoživotnog učenja, potraži moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu (ukoliko neko poželi da promeni zanimanje) ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi (ukoliko odluči da nastavi proces učenja u bilo kom trenutku u životu).

 

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ vredan 1,38 miliona evra, koji finansira Evropska unija, pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija, što će doprineti usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta rada. Projekat je započeo sa realizacijom februara 2019. godine i trajaće do februara 2021. godine.
Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.
Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31