1/1

Podrška i unapređenje zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji

, 9. jun 2021

Završna konferencija Tvining projekta "Podrška i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji" održana je u Beogradu u Palati Srbija.
Na ovoj konferenciji su se sumirali rezultati projekta koji je trajao 28 meseci, a koji je sproveden uz podršku slovačke i češke ekspertize.

Rezultati ovog tvining projekta ostvareni su jačanjem ukupnih kapaciteta Inspekcije za rad - ažuriranjem stručnih kompetencija inspektora rada za inspekciju, usklađenosti sa zakonima i propisima o zaštiti na radu, standardizacijom aktivnosti inspekcije rada na osnovu utvrđenih procedura, standarda i metoda rada, uspostavljajući sistem obrazovanja i obuke inspektora rada u kontekstu celoživotnog učenja i uspostavljanje centra za obuku. Ciljani program obuke usmeren na sticanje novih veština, znanja i kompetencija znatno je poboljšao profesionalni kapacitet inspektora rada, a 20 inspektora rada je obučeno za trenere da organizuju obuku svojih kolega i drugih zainteresovanih strana koje rade u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Razrađen je novi nacrt zakona o transparentnom i funkcionalnom specifičnom osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti, kao i osnova za uspostavljanje registra za nezgode na radu i profesionalne bolesti. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad sada ima novi funkcionalni registar bezbednosti i zdravlja na radu koji se sastoji od četiri registra: registar licenciranih kompanija za zaštitu i bezbednost na radu, registar licenciranih tehničara za zaštitu i bezbednost na radu, registar građevinskih nadzornika i registar odgovornih lica za bezbednost i zdrave na radu.

Pripremljen je kompletan set preporuka usmerenih na održivost rezultata projekta i dalje korake koje treba preduzeti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i službi za profesionalne bolesti.

 

Tvining projekat „Podrška i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji“ finansiran je od strane Evropske unije u ukupnom iznosu od 1,5 miliona evra. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i Inspektorat za rad.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31