1/2

EU podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji

, 17. jun 2021

Kako bi se unapredio i uspostavio efikasan i pouzdan sistem javnih nabavki u Republici Srbiji fokus projekta „Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji“, koji finansira Evropska unija u iznosu od 3.256.830 EUR, bio je na:

-        razvijanju novog modernog zakonodavnog okvira usklađenog sa direktivama EU,

-        uspostavljanju novog Portala javnih nabavki, platforme za potpunu elektronsku komunikaciju u javnim nabavkama koja je u celini ukinula dosadašnji „papirni“ način sprovođenja javnih nabavki,   

-        jačanju kapaciteta Kancelarije za javne nabavke za upravljanje sistemom javnih nabavki i ostalih institucija nadležnih za oblast javnih nabavki,

-        jačanju kapaciteta naručilaca za pravilnu i doslednu primenu pravila javnih nabavki i ponuđača za transparentniji pristup tržištu javnih nabavki i jeftinije i jednostavnije učešće u javnim nabavkama.

Direktorka Kancelarije za javne nabavke, Sandra Damčević, ističe da je Kancelarija kao direktni korisnik projekta „Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji“, izuzetno zadovoljna ostvarenim rezultatima. Uvođenjem nove elektronske platforme za sprovođenje postupaka javnih nabavki i usklađivanjem zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije unapređen je i modernizovan sistem javnih nabavki u Srbiji.

Ona je naglasila da je Republika Srbija dobila unapređen i daleko savremeniji, efikasniji i transparentniji sistem javnih nabavki u skladu sa direktivama i standardima koji važe u Evropskoj uniji.

Projekat je pružio stručnu i tehničku pomoć Kancelariji za javne nabavke u kreiranju novog pravnog okvira za javne nabavke usklađenog sa paketom novih EU Direktiva iz oblasti javnih nabavki iz 2014. godine. Rezultat se ogleda u donošenju novog Zakona o javnim nabavkama čija primena je počela od 1. jula 2020. godine i niza podzakonskih akata potrebnih za njegovu primenu.

Novim Zakonom uspostavljeno je transparentnije i konkurentnije okruženje u javnim nabavkama koje privrednim subjektima olakšava da učestvuju u postupcima javnih nabavki. Konkurencija posebno vodi ka smanjenju cena/troškova, boljem kvalitetu dobara, usluga i radova i može poslužiti kao važan pokretač inovacija. Mnoga pravila i zahtevi su pojednostavljeni, fleksibilniji i manje birokratski zahtevni.

Najvažnija reforma u javnim nabavkama koju je podržao ovaj Projekat je digitalizacija javnih nabavki uvođenjem novog Portala javnih nabavki koji se koristi od 1. jula 2020. godine. Novi Portal drastično je smanjio korišćenje papira u javnim nabavkama kako sa aspekta naručioca, tako i ponuđača. Za potrebe podnošenja ponude kao i javnog otvaranja ponuda fizičko prisustvo učesnika više nije potrebno što je značajno smanjilo troškove privrednih subjekata, a elektronske nabavke su se pokazale naročito dobrim rešenjem s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 kada fizičko okupljanje nije dozvoljeno ili preporučeno. Novi Portal javnih nabavki omogućio je naručiocima i ponuđačima standardizaciju i automatizaciju procesa javnih nabavki čime je uveliko smanjena mogućnost grešaka i nepravilnosti u javnim nabavkama. Nakon sprovedene ankete među korisnicima novog Portala, više od 80 % korisnika ocenilo je da je novi Portal olakšao primenu novog Zakona o javnim nabavkama i učešće u postupcima, a više od 77 % njih ocenilo je da je mogućnost greške u postupcima javnih nabavki sa primenom novog Portala svedena na minimum[1].

Tim eksperata Projekta je zajedno sa Kancelarijom za javne nabavke organizovao i održao više od 50 radionica, seminara, vebinara, konferencija i okruglih stolova na kojima je učestvovalo više od 3000 ljudi. Na svim obukama fokus je bio na praktičnoj primeni javnih nabavki, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, pre početka primene novog Zakona i korišćenja novog Portala, održana je serija praktičnih radionica širom Srbije. Na radionicama su učesnici direktno na demo verziji sistema Portala uz pomoć eksperata Projekta i službenika Kancelarije za javne nabavke mogli da isprobaju osnovne funkcionalnosti novog Portala i na vreme se pripreme za njegovo korišćenje. Obuke o naprednijim funkcionalnostima i modulima koji su implementirani na Portalu kontinuirano su organizovane i nakon početka primene Portala. Svi materijali sa obuka javno su dostupni na sajtu projekta i Kancelarije za javne nabavke, gde se takođe mogu pogledati sve obuke održane u onlajn formatu.

Projekat, u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke, je izradio više od 140 smernica, uputstava, analiza, modela, izveštaja i video tutorijala o raznim aspektima javnih nabavki sa naglaskom na praktičnu primenu Zakona i Portala. Video tutorijali i ostali onlajn dostupni sadržaji do sada su pregledani više od 85 000 puta.

Tokom sprovođenja ovog Projekta koji je otpočeo u julu 2017. godine sistem javnih nabavki u Srbiji je iskoračio u smeru modernizacije i povećane transparentnosti. Obezbeđena je održivost rezultata Projekta i mogućnost njihovog dugoročnog korišćenja od strane veoma velikog broja korisnika, kako naručilaca i ponuđača, tako i celokupne zainteresovane javnosti. Takođe je stvorena kvalitetna osnova i za dalje aktivnosti, prvenstveno kroz nastavak obuka, izradu dodatnih smernica prema potrebama identifikovanim kroz praksu te izradi novih funkcionalnosti i modula na Portalu javnih nabavki u narednom periodu. Ovaj projekat dao je značajan doprinos obezbeđenju konkurentnog okruženja na tržištu kako bi se ostvarila najbolja vrednost novca poreskog obveznika, ali i smanjenju rizika od nepravilnosti u javnim nabavkama, a nacionalnim institucijama, i široj javnosti stavio na raspolaganje snažne alate za dalju borbu protiv korupcije i neregularnosti u javnim nabavkama. 

 

 
Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31