KONKURS ZA ANGAŽOVANJE OCENJIVAČA PREDLOGA PROJEKATA (Treći poziv za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora)

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE OCENJIVAČA PREDLOGA PROJEKATA (Treći poziv za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora)

, 14. mart 2022

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata primljenih u okviru

Trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA 2), alokacije 2018, 2019 i 2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/173816/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju minumim sledećih uslova:

Kvalifikacije i veštine:

Visoka stručna sprema
Odlično poznavanje engleskog jezika
Poznavanje rada na računaru
Dobre analitičke veštine i veštine pisanja
Iskustvo u pisanju izveštaja.
Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.
Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obe strane granice i/ili promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa i/ili zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promenama i njihovog smanjenja, prevencija i upravljanje rizicima);
Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata;
Prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;
Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.
Spremnost za putovanja u Beograd, Republika Srbija, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove da učestvuju u drugom koraku odabira – na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stručnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (referentni broj: EuropeAid/173816/ID/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju i propratno pismo, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću napomenu u naslovu e-maila: „Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Iskazivanje interesovanja (referentni broj: EuropeAid/173816/ACT/Multi).

Svi zainteresovani koji pošalju gore pomenuta dokumenta do 30.03.2022. godine, do 15,00 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje Ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31