Podrška Evropske unije Srbiji u unapređenju upravljanja šumama

, 22. mart 2023

Evropska unija podržava Srbiju u unapređenju upravljanja šumama, što potvrđuje i tvining projekat podrške našoj zemlji u jačanju kapaciteta šumarskog sektora i sprovođenju obaveza koje proizilaze iz standarda i propisa EU u oblasti šumarstva i srodnih oblasti, zaključeno je na završnoj konferenciji navedenog projekta.

Završna konferencija tvining projekta EU „Unapređenje upravljanja šumama u Srbiji kao doprinos ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove“, održana je simbolično 21. marta, na Međunarodni dan šuma. Tom prilikom je potpisan i Memorandum o razumevanju između direktora Instituta za šumarstvo iz Srbije, Istraživačkog centra za šume iz Austrije i Nacionalnog šumarskog centra Slovačke.

Na skupu su se obratili državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Veljko Odalović, ambasador Republike Austrije u Srbiji Kristijan Ebner, ambasador Slovačke Republike u Srbiji Fedor Rosoha, predstavnici Delegacija EU u Srbiji i direktor Uprave za šume Saša Stamatović.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imalo je centralnu ulogu u sprovođenju ovog projekta u Srbiji. Dvogodišnji tvining projekat koji finansira EU sa budžetom od milion evra sprovodio se sa ciljem da pruži podršku Srbiji u jačanju kapaciteta šumarskog sektora i sprovođenju obaveza koje proizilaze iz standarda i propisa EU u oblasti šumarstva i srodnih oblasti. Projektno partnerstvo čine Austrija kao vodeća država članica, Slovačka kao mlađi partner i Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, kao ugovaračko telo iz Srbije.

Obraćajući se na skupu, Odalović je naglasio značaj šuma i šumarskog sektora, i istakao da su tvining projekti od suštinskog značaja za razmenu iskustava i izgradnju dugoročnih partnerstava između institucija, ali i među ljudima.

Saša Stamatović je kao vođa projekta, istakao ključne rezultate, dodajući da su u programu obuke u okviru projekta učestvovali kreatori politike, zaposleni u sektoru šumarstva, kao i mali sopstvenici šuma, što je od izuzetne važnosti.

Eksperti koji su bili angažovani na projektu pomogli su Upravi za šume da izradi Mapu puta za nacionalni šumarski program, kao i da uspostavi ciklus šumarske politike putem javnih konsultacija. Zajednički rad i aktivnosti doveli su i do unapređenja postojećeg sistema subvencija koji se koristi u Srbiji. Pored toga, eksperti su dali preporuke za usklađivanje naših pravnih propisa sa sistemom trgovine drvetom u EU.

Konferenciji su prisustvovali i kreatori politika, zaposleni u sektoru šumarstva i druge zainteresovane strane u oblasti održivog gazdovanja šumama u Srbiji, predstavnici diplomatskog kora i stručnjaci iz nadležnih institucija Austrije i Slovačke koji su izneli svoje viđenje saradnje u oblasti održivog gazdovanja šumama.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30