1/3

Održana završna konferencija tvining projekta o zaštiti potrošača

, 17. maj 2023

Tvining projekat pod nazivom „Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima“, koji je realizovan u prethodne dve godine, je zatvoren konferencijom koja je održana u Beogradu.

Ovaj tvining projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz program IPA 2018 u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstvom unutrašnje i spoljne trgovine, kao i partnerima iz Slovačke Republike, Poljske i Nemačke.

Završnu konferenciju je otvorio Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine. On je istakao da je zaštita potrošača od suštinske važnosti i da je cilj da se potrošačima ponude najbolji uslovi i da se zaštite njihova prava i interesi, ali da se takođe podrži razvoj tržišta naše zemlje koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Momirović je rekao da je zaštita potrošača jedna od fundamentalnih poglavlja – poglavlja 28. Takođe, naglasio je da Ministarstvo planira niz značajnih aktivnosti u budućnosti kojima će se unaprediti efikanost i umreženost sistema zaštite.

Martin Klauke, šef operacija, Odeljenje II Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, je rekao da je zaštita prava potrošača fundamentalno pravo svakog pojedinca.

„Evropska unija je podržala ovaj projekat zato što je ovo pitanje od izuzetne važnosti“, istakao je Klauke. On je takođe izrazio svoje zadovoljstvo celokupnim razvojem projekta i ostvarenim rezultatima u prethodne dve godine.

Fedor Rosoha, ambasador Slovačke u Republici Srbiji, je rekao da je ovaj projekat bio jedinstvena prilika da se omogući saradnja više evropskih instituacija kako bi se unapredila zaštita potrošača, i samim tim, usaglasila sa pravnim aktima Evropske unije.

Događaju je prisustvovala i je Ana Perl, zamenica ambasadora Poljske u Republici Srbiji.

„Iz naše nacionalne perspektive, posebno smo ponosni na činjenicu da su eksperti iz poljske Kancelarije za zaštitu konkurencije i potrošača imali priliku da predstave naša rešenja i najbolju praksu u vezi sa novim izazovima u elektronskoj trgovini uključujući, između ostalog, i načine za identifikovanje ilegalnih praksi“, rekla je Perl.

Kao jedan od značajnijih rezultata projekta, Višnja Rakić, vođa projekta ispred Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, istakla je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom prosvete čime se od septembra kreće sa edukacijom dece o zaštiti potrošača u školama.

U okviru projekta održano je više od 20 obuka za relevantne aktere u oblasti zaštite potrošača, obezbeđeno je osnaživanje stručnih kompetencija za više od 300 učesnika, uključujući predstavnike trgovaca, udruženja za zaštitu potrošača i tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Organizovani su i brojni događaji u cilju podizanja svesti javnosti, uključujući medijsku kampanju povodom Svetskog dana potrošača 2022. i 2023. godine, koji su propraćeni multimedijalnim sadržajem (TV i radio-spotovi). Pored toga, državni službenici učestvovali su na stručnim skupovima na međunarodnom nivou (studijske posete) iz oblasti zaštite potrošača, organizovana su takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola u poznavanju prava potrošača, pripremljen je set obrazovnih materijala za učenike i održani su info-dani širom Srbije.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30