1/1

Podrška Evropske unije unapređenju sistema upravljanja hemikalijama i biocidima u Srbiji

, 2. mart 2018

Konferencija povodom završetka tvining projekta “Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji”, održana je 2. marta 2018. godine. Ovaj projekat vredan 1.000.000 evra, finansirala je Evropska unija, a kofinansirala Republika Srbija. Republika Srbija je strateški opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji. Pravna tekovina EU svrstana u Poglavlje 27 Životna sredina i klimatske promene, jeste jedan od najobimnijih setova propisa i pravila sa kojima Srbija treba da se uskladi. Srbija je posvećena unapređenju stanja životne sredine, što je potkrepljeno ponovnim osnivanjem Ministarstva zaštite životne sredine prošle godine, i Evropska unija je snažan partner na tom putu. 

Jedan od načina na koji EU podržava zemlje kandidate jeste instrument za pretpristupnu pomoć. Tako je finansirajući ovaj projekat iz pretpristupnih fondova, EU pružila Srbiji pomoć da dalje unapredi sistem upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima. Glavni cilj projekta bio je da se Srbija što bolje pripremi za sprovođenje evropskog zakonodavstva u oblasti hemikalija i biocida nakon pristupanja Uniji. Rezultati projekta doprineće da Srbija ispuni uslove za pristupanje iz Poglavlja 27 koji se odnose na hemikalije.

Projekat je realizovan kao tvining ugovor u saradnji sa slovenačkim Ministarstvom zdravlja, Ured za hemikalije, i Agencijom za životnu sredinu Austrije, u periodu od septembra 2015. do marta 2018. godine. Uspeh ovog projekta još jedna je u nizu potvrda da su tvining projekti značajan instrument za međusobnu saradnju EU i zemlje kandidata za članstvo. 

Tvining je približio Srbiji zakonodavstvo EU i najbolje prakse zemalja članica u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda. Stručnjaci iz institucija zemalja članica Unije su u bliskoj saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva zaštite životne sredine izradili preporuke za usklađivanje pravnog okvira za upravljanje biocidnim proizvodima sa zahtevima evropskih propisa, kao i preporuke za sprovođenje celokupne pravne tekovine EU koja uređuje hemikalije i biocide. Osim toga, rezultati projekta jesu unapređena administrativna praksa, profesionalno iskustvo, znanje i veštine zaposlenih u Ministarstvu koji su zaduženi za hemikalije i biocide. Pored državnih službenika, stručnjaci EU obučavali su i predstavnike naučne zajednice kako bi se povećao kapacitet Srbije za sprovođenje zahtevnih procedura koje predviđa pravna tekovina EU u oblasti hemikalija i biocida. Održivost rezultata projekta reflektovaće se u odgovarajućem sprovođenju zakonodavstva nakon pristupanja i efektivnom doprinosu Srbije procesima i programima koje je EU ustanovila radi ostvarivanja politike bezbednog upravljanja hemikalijama. 

Ministarstvo zaštite životne sredine jeste bilo primarni korisnik pomoći, međutim pozitivni ishodi projekta dosežu znatno dalje. Projekat je doprineo unapređenju upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, od čega koristi imaju i privreda i građani Srbije. Koristi za privredu ogledaju se u unapređenom poslovnom okruženju i kapacitetu kompanija koje posluju sa hemikalijama da obezbede konkurentnost na jedinstvenom evropskom tržištu, dok su koristi za širu javnost bezbednija upotreba hemikalija i visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31