1/1

Više od 4 miliona evra za mlade u Srbiji

, 20. mart 2019

U Beogradu je danas predstavljen novi projekat Evropske unije u Srbiji čiji je cilj aktivno uključivanje mladih i njihova povećana zaposlenost, i koji će u naredne dve godine biti sproveden u više od 35 gradova i opština širom zemlje. Kroz dvogodišnji projekat vredan 4,7 miliona evra biće dodeljena bespovratna sredstva (grantovi) organizacijama na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se mladima omogućilo da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja i veštine, steknu radno iskustvo, preduzetničke veštine ili pokrenu svoj posao.
Projekat su predstavili ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, šef Delegacije EU u Republici Srbiji ambasador Sem Fabrici, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Predrag Peruničić.
Evropska unija i Vlada Republike Srbije bespovratno su dodelile 4,1 milion evra za 24 ugovora koji se odnose na projekte za mlade, dok je dodatnih 600.000 evra EU obezbedila za ugovor tehničke pomoći resornim ministarstvima, kao i korisnicima grantova da kvalitetno i efikasno realizuju svoje projekte u skladu sa pravilima Evropske unije.

Ministar Zoran Đorđević rekao je da je aktivno uključivanje mladih u društvo jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije.
“Ovim projektom Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zajedno sa Evropskom unijom ima tendenciju povećanja obima i kvaliteta usluga na lokalnom nivou kako u obrazovanju i zapošljavanju tako i u inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja mladih", rekao je on.
Šef Delegacije EU Sem Fabrici istakao je da bi prvi prioritet svih trebalo da bude da osiguramo da Srbija bude mesto gde mladi ljudi mogu napredovati i ostvariti svoj potencijal. ,,Ovaj projekat je veoma dobar primer, jer ima za cilj da osigura veću socijalnu inkluziju mladih kroz povećanje zaposlenosti, omladinske aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima“, rekao je Fabrici.
Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Predrag Peruničič istakao je važnost međusektorske saradnje.
„Republika Srbija je prepoznala važnost zapošljavanja, zapošljivosti, preduzetništva, socijalne uključenosti i aktivizma ne samo mladih, nego i drugih društvenih grupa i na različite načine ih integrisala u strateški i zakonodavni okvir nekoliko sektorskih politika. Ali, da bismo došli do željenih rezultata, ključna je međusektorska saradnja. Upravo 24 projekta koja će se realizovati širom Srbije, jasan su pokazatelj da je saradnja više različitih sektora i aktera, pre svega na lokalnom nivou, potrebna ukoliko želimo da imamo bolju zapošljivost, sticanje praktičnih veština, radnog iskustva i podsticanje preduzetničkog duha kod mladih.“
Više od 3.500 mladih - iz Požarevca, Beograda, Sremskih Karlovaca, Raške, Svrljiga, Negotina, Banatskih Karlovaca, Novog Pazara, Kučeva, Bača, Bačkog Petrovca, Niša, Novog Sada, Kragujevca, Kuršumlije, Kruševca, Užica, Priboja, Dimitrovgrada, Pančeva, Gadžinog Hana, Šapca i Bogatića - dobiće šansu da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja i veštine, steknu radno iskustvo, preduzetničke veštine, pokrenu svoj posao. Poseban fokus je na mladima koji se teže uključuju na tržište rada, kao što su mladi bez kvalifikacija ili nedovoljno kvalifikovani, mladi bez zaposlenja i iz posebno osetljivih socijalnih grupa (mladi sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, Romi, mladi sa sela itd.), mladi koji se nisu obrazovali ili koji nisu prošli neku obuku ili kurs, mladi koji su korisnici socijalne pomoći ili dugoročno nezaposleni. Ova 24 projekta će sprovoditi republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove.
Kroz ulaganje EU u tehničku pomoć očekuje se ojačavanje kapaciteta institucija i organizacija na lokalnom nivou, uspostavljanje bolje saradnje među institucijama kako bi one mogle bolje da odgovore na potrebe mladih, ali i povećan obim i kvalitet njhovih usluga. Dodatna pomoć će biti obezbeđena i resornim ministarstvima kako bi se podržalo unapređenje politike zapošljavanja i aktivne inkluzije a na osnovu rezultata i lekcija naučenih kroz sprovođenje projekata.
Uticaj i konkretni rezultati se očekuju na svim nivoima. Projektom „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ upravlja Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31