1/1

Odrzan okrugli sto u okviru tvining projekta 'Unapredjenje kapaciteta zatvorskog sistema u Republici Srbiji'

, 8. decembar 2017

Европска унија је покренула 4. јула 2017. године једноипогодишњи Твининг пројекат, вредан милион евра, са циљем унапређења затворског система Републике Србије путем преноса искустава, стручног знања и добре праксе развијене у затворским системима земаља чланица Европске уније.

Главни циљ Твининг пројекта је јачање капацитета за обуку, едукацију и запошљивост затвореника, као и унапређење услова за живот и рад у оквиру затворског система Републике Србије. Пројекат је посвећен унапређењу организационих и техничких капацитета Центра за обуку и стручно оспособљавање Управе за извршење кривичних санкција у Нишу за даљу припрему и спровођење програма обуке за запослене у систему извршења кривичних санкција.

Како би се повећала свест и укључило цивилно друштво у погледу изазова са којима се сусрећу бивши осуђеници у процесу припреме за отпуст и транзицију у нормални живот поштеног човека на слободи, организован је округли сто на дан 7. децембра 2017., у партнерству са Универзитетом у Нишу, Правним факултетом. Учесници су били судије, тужиоци, представници локалне самоуправе и служби социјалне помоћи, чланови невладиних организација, стручњаци из Управе за извршење кривичних санкција, експерти из Немачке, професори са Универзитета. Дебата је била фокусирана на размену најбољих пракси у области аранжмана након пуштања на слободу који се примењују у Републици Србији и у ЕУ државама чланицама. Закључци са округлог стола ће се користити за унапређење рехабилитације и реинтеграције осуђеника промовисањем више активности у поправним институцијама које су концентрисане на стварне потребе осуђеника.

Пројекат финансира Европска унија из средстава програма ИПА 2013.
За имплементацију пројекта одговорна је Немачка фондација за међународну правну сарадњу (ИРЗ) у партнерству са Агенцијом за економску сарадњу и развој (аед) у име Министарства правде Републике Аустрије и Министарством правде Републике Србије, Управом за извршење кривичних санкција.
У име Републике Србије, уговорач овог пројекта је Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU, Министарство финансија), који је одговоран за области плаћања, рачуноводства, праћења и извештавања о спровођењу пројектних активности.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31