Republika Srbija uspešno završila ugovaranje projekata za Program „IPA 2015“

Republika Srbija uspešno završila ugovaranje projekata za Program „IPA 2015“

1. januar 2020

Republika Srbija uspešno je i u planiranom roku završila ugovaranje projekata za Program „IPA 2015“ i to sa stopom ugovaranja od 95.78% što je za 5.7% više nego na programu IPA 2014. Ukupan iznos svih ugovorenih projekata za program IPA 2015 je 74.994.399,75 evra. Ostvareni rezultat predstavlja ukupno potpisanih 3 ugovora za ovaj programski period.

opširnije>
Evropska unija podržava Republiku Srbiju u jačanju sistema upravljanja migracijama i sistema azila

Evropska unija podržava Republiku Srbiju u jačanju sistema upravljanja migracijama i sistema azila

13. decembar 2019

Uvodna konferencija EU Tvining projekta „Podrška jačanju upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji“ održana je u Hotelu Envoy u Beogradu. Ovaj projekat ukupne vrednosti 1 milion evra, finansira Evropska unija, a sprovode Švedska migraciona agencija kao vodeći partner i Služba za imigraciju i naturalizaciju Ministarstva pravde i bezbednosti Kraljevine Holandije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije, kao mlađi partneri. Komesarijat za izbeglice i migracije je institucija korisnik ovog projekta.

opširnije>
Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima

Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima

5. decembar 2019

Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, edukativna platforma za decu školskog uzrasta, trake za pasivnu zaštitu od vatre koje su napravljene od recikliranih sirovina i bioloških materijala... samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati preduzeća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz projekat Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima,vredan 4,5 miliona evra.

opširnije>
Podrška korišćenju IPARD fondova Evropske unije

Podrška korišćenju IPARD fondova Evropske unije

4. decembar 2019

Rezultati projekta ”Podrška IPARD operativnoj strukturi” predstavljeni su na svečanoj konferenciji. Cilj projekta, koji finansira Evropska unija (EU), je jačanje institucionalnih kapaciteta nadležnih organa - MPŠV Republike Srbije, Upravljačkog tela (Sektor za ruralni razvoj), Uprave za agrarna plaćanja (IPARD agencije) i Savetodavne službe, radi sprovođenja IPARD II program, koji predstavlja instrument pretpristupne pomoći u oblasti ruralnog razvoja za 2014 – 2020. godinu. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

opširnije>
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 26 27 28
29 31